آسوده خرید کنید. تمامی قیمت ها بروز است.

بایگانی‌های فریمور هیتاچی IBM - فیکس هاب
فیکس هاب

فریمور هیتاچی IBM

نمایش یک نتیجه

رام-هارد-سری-هیتاچی-ARM-ارایه-از-فیکس-هاب

رام هارد هیتاچی مدل: Hitachi HDE721010SLA330-ST6OA3BF-MS357Z3K

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
رام-هارد-سری-هیتاچی-ARM-ارایه-از-فیکس-هاب

رام هارد هیتاچی مدل: Hitachi HDS721010KLA330-GKAOA9DA-GTF000PAH3R4AF

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
رام-هارد-سری-هیتاچی-ARM-ارایه-از-فیکس-هاب

رام هارد هیتاچی مدل: Hitachi HDS721010KLA330-GKAOA9DA-GTF000PAH5BPSF

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
رام-هارد-سری-هیتاچی-ARM-ارایه-از-فیکس-هاب

رام هارد هیتاچی مدل: Hitachi HDS721010KLA330-GKAOA9DA-GTF002PAHD83UF

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
رام-هارد-سری-هیتاچی-ARM-ارایه-از-فیکس-هاب

رام هارد هیتاچی مدل: Hitachi HTS541612J9SA00-SBDOC70P-SB2D01E4G9G0XB

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
رام-هارد-سری-هیتاچی-ARM-ارایه-از-فیکس-هاب

رام هارد هیتاچی مدل: Hitachi HTS541616J9SA00-SB4OC7DP-SB2441GJH2RHKU

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
رام-هارد-سری-هیتاچی-ARM-ارایه-از-فیکس-هاب

رام هارد هیتاچی مدل: Hitachi HTS543225L9SA02-FBEAC50F-081015FB1F00LLHRG7GF

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
رام-هارد-سری-هیتاچی-ARM-ارایه-از-فیکس-هاب

رام هارد هیتاچی مدل: Hitachi HTS543232L9SA00-FB4OC43C-090628FBD406LEEZY9SH

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
رام-هارد-سری-هیتاچی-ARM-ارایه-از-فیکس-هاب

رام هارد هیتاچی مدل: Hitachi HTS545032B9A300-PB3OC60F-091117PBP306Q6DV02SL

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
رام-هارد-سری-هیتاچی-ARM-ارایه-از-فیکس-هاب

رام هارد هیتاچی مدل: Hitachi HTS545050B9A300-PB4OC60F-101207PBN400M7D0LN9E

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
رام-هارد-سری-هیتاچی-ARM-ارایه-از-فیکس-هاب

رام هارد هیتاچی مدل: Hitachi HTS545050B9A300-PB4OC64G-090906PB4406Q7H2PK3A

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
رام-هارد-سری-هیتاچی-ARM-ارایه-از-فیکس-هاب

رام هارد هیتاچی مدل: Hitachi HTS722080K9SA00-DCBOC60A-080107DP0B10DQGHYASP

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
رام-هارد-سری-هیتاچی-ARM-ارایه-از-فیکس-هاب

رام هارد هیتاچی مدل: Hitachi HTS723232L9SA60-FC4OC30F-090515FCC400NEGZS12G

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
رام-هارد-سری-هیتاچی-ARM-ارایه-از-فیکس-هاب

رام هارد هیتاچی مدل: Hitachi HTS725050A9A360-PC4OC70D-100330PCJ400VLH6RUMJ

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
رام-هارد-سری-هیتاچی-ARM-ارایه-از-فیکس-هاب

رام هارد هیتاچی مدل: Hitachi HTS725050A9A360-PC4OC70X-101013PCJ400VLKME7RJ

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
رام-هارد-سری-هیتاچی-ARM-ارایه-از-فیکس-هاب

رام هارد هیتاچی مدل: Hitachi HTS725050A9A364-PC4OC72E-100714PCK404VLJP1D4J

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
مقایسه