آسوده خرید کنید. تمامی قیمت ها بروز است.

بایگانی‌های ریکاوری هارد - فیکس هاب
فیکس هاب

ریکاوری هارد

نمایش یک نتیجه

رام-هارد-سری-سیگیت-فریمورک-سری

رام هارد سیگیت مدل: ST2000DM001-9YN164-CC4B-S1E0QC69

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
رام-هارد-سری-سیگیت-فریمورک-سری

رام هارد سیگیت مدل: ST3500418AS-CC35-9VM1CJBX

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
رام-هارد-سری-سیگیت-فریمورک-سری

رام هارد سیگیت مدل: ST3500418AS-CC38-5VM4FYDE

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
رام-هارد-سری-سیگیت-فریمورک-سری

رام هارد سیگیت مدل: ST500LT012-1DG142-0002LVM1-W3P05XBN

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
رام-هارد-سری-سیگیت-فریمورک-سری

رام هارد سیگیت مدل: STM3500418AS-CC38-9VM8K0K1

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
رام-هارد-سری-سیگیت-فریمورک-سری

رام هارد سیگیت مدل: STM3500418AS-CC38-9VM99F3F

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
رام-هارد-سری-هیتاچی-ARM-ارایه-از-فیکس-هاب

رام هارد هیتاچی مدل: HGST HTS545050A7E680-GG2OAE30-131022TM8513PY09WXWL

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
رام-هارد-سری-هیتاچی-ARM-ارایه-از-فیکس-هاب

رام هارد هیتاچی مدل: HGST HTS545050A7E680-GR2OA3N0-RBE50AM51P0LRP

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
رام-هارد-سری-هیتاچی-ARM-ارایه-از-فیکس-هاب

رام هارد هیتاچی مدل: Hitachi HDE721010SLA330-ST6OA3BF-MS357Z3K

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
رام-هارد-سری-هیتاچی-ARM-ارایه-از-فیکس-هاب

رام هارد هیتاچی مدل: Hitachi HDS721010KLA330-GKAOA9DA-GTF000PAH3R4AF

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
رام-هارد-سری-هیتاچی-ARM-ارایه-از-فیکس-هاب

رام هارد هیتاچی مدل: Hitachi HDS721010KLA330-GKAOA9DA-GTF000PAH5BPSF

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
رام-هارد-سری-هیتاچی-ARM-ارایه-از-فیکس-هاب

رام هارد هیتاچی مدل: Hitachi HDS721010KLA330-GKAOA9DA-GTF002PAHD83UF

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
رام-هارد-سری-هیتاچی-ARM-ارایه-از-فیکس-هاب

رام هارد هیتاچی مدل: Hitachi HTS541612J9SA00-SBDOC70P-SB2D01E4G9G0XB

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
رام-هارد-سری-هیتاچی-ARM-ارایه-از-فیکس-هاب

رام هارد هیتاچی مدل: Hitachi HTS541616J9SA00-SB4OC7DP-SB2441GJH2RHKU

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
رام-هارد-سری-هیتاچی-ARM-ارایه-از-فیکس-هاب

رام هارد هیتاچی مدل: Hitachi HTS543225L9SA02-FBEAC50F-081015FB1F00LLHRG7GF

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
رام-هارد-سری-هیتاچی-ARM-ارایه-از-فیکس-هاب

رام هارد هیتاچی مدل: Hitachi HTS543232L9SA00-FB4OC43C-090628FBD406LEEZY9SH

40,000 تومان 24,000 تومان
انتخاب گزینه ها
مقایسه